Z namenom izboljšanja učinkovitosti celotnega prometnega sistema Slovenije je uveden sistem upravljanja in vodenja prometa na nacionalni ravni s katerim bo možno doseči zastavljene cilje: izboljšati mobilnost in dostopnost, izboljšati prometno varnost in zmanjšati okoljske obremenitve.

Eden izmed ukrepov za dosego zastavljenih ciljev je vzpostavitev dinamičnega simulacijskega prometnega modela. Dinamični simulacijski prometni model temelji na makroskopskem štiri stopenjskem nacionalnem prometnem modela za urni in dnevni promet.

Za kvalitetno opravljanje te naloge je bil v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (NCUP) razvit informacijski sistem, ki lahko za celotno prometno omrežje zagotavlja informacije o trenutnih prometnih razmerah (hitrost, nivo uslug, število vozil) v realnem času in napovedi prometa za prihodnjih 60 minut. Navedeni informacijski sistem je v uporabi od leta 2019.