AlertC s TMC lokacijsko Tabelo je standard za kodiranje lokacij prometnih dogodkov, ki jih je določila in standardizirala organizacija TISA. V bistvu gre za poenostavljen model, ki omogoča sklicevanje na lokacijo cestnega omrežja, zgrajeno iz točk in povezovanje le teh. Vsaka točka in črta ima svojo lokacijsko kodo, ki omogoča učinkovito dekodiranje in vizualizacijo vsebine na zemljevidu.

OpenLR ™ je metoda za od zemljevida nedovisno posredovanje lokacijskih informacij. Sistemom omogoča posredovanje lokacijskih informacij, kadar uporabljajo različne zemljevide.

OpenLR ™ je neodvisen komunikacijski kanal. OpenLR ™ zahteva minimalno pasovno širino za komunikacijo s podatki.

OpenLR ™ je bil zasnovan za prenos informacij o lokaciji iz prometnih informacijskih sistemov, ki jih uporabljajo centri za upravljanje prometa, na prenosne navigacijske naprave in sisteme. Čeprav ta cilj dosega, je tudi precej vsestranski. Zakodirane lokacije so običajno specifične ceste, seznami povezanih cest, točkovne lokacije ali območja. OpenLR ™ na splošno ni omejen za kodiranje lokacije prometnih informacij.