Slovenija je ena od 13 evropskih držav v projektu CROCODILE.

V okviru CROCODILE se javni organi, upravljalci cest in ponudnikov storitev prometnih informacij skupno 13 evropskih držav članic zavezujejo, da bodo vzpostavili in upravljali infrastrukturo za izmenjavo podatkov na podlagi DATEX II. Ta infrastruktura se bo uporabljala za izmenjavo podatkov in informacij med vsemi zainteresiranimi stranmi, vključno z zasebnimi partnerji, s ciljem zagotavljanja usklajenih čezmejnih informacijskih informacij o potnikih po celotnem koridorju. V okviru CROCODILE je glavni poudarek na informacijah povezanih z varnostjo in storitvah parkiranja tovornjakov.

Organizacija

Upravičenec je uradni predstavnik države članice (član usmerjevalnega odbora). Javni organ je neposredno vključen v postopek glasovanja za sporazume in uradne vloge. Upravičenci so odgovorni za vse strateške odločitve, kot so spremembe v delovnem načrtu projekta, pa tudi za vse ukrepe, ki jih je treba sprejeti za dosego ciljev projekta. V projektne dejavnosti je vključenih več akterjev, večina jih je neposredno povezana s cestnim prometom in uporabo prometne telematike. Seznam vključuje upravljavce avtocest, ministrstva, javne organe in zasebne industrijske deležnike

Poleg upravičencev obstajajo še tri pridružene države članice (Bolgarija, Hrvaška in Slovaška). Vendar ne izvajajo nobene izvedbe projekta CROCODILE, so pa še vedno vabljeni, da aktivno sodelujejo na sestankih CROCODILE in bodo imeli poln dostop do rezultatov projekta, da bi zagotovili celovito uvajanje ITS na Evropski ravni.

 

CROCODILE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROCODILE Organizacija