Skladno z 2. odstavkom 64. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) bomo 11. marca ob 11.30, na sedežu NCUP, izvedli strokovni dialog pred izvedbo postopka javnega naročila Nadgradnja in vzdrževanje dinamičnega simulacijskega prometnega modela za NCUP s potencialnimi in zainteresiranimi ponudniki.

V ta namen na tem mestu objavljamo tehnične specifikacije predmetnega javnega naročila in pozivamo potencialne ponudnike, da predhodno pregledajo in komentirajo vsebino tehničnih specifikacij ter nam morebitne nejasnosti ali vprašanja pošljejo na e-pošto (mzi.ncup@gov.si) najkasneje do 08.03.2024.

S predmetnim javnim naročilom bomo izvedli nadgradnje in vzdrževanje obstoječega Dinamičnega simulacijskega prometnega modela v NCUP. Dinamični simulacijski prometni model zagotavlja informacije o prometnih tokovih v realnem času in predstavlja orodje za napovedovanje prometnih obremenitev ter upravljanje prometa. Na osnovi simulacije dejanskega stanja prometnih razmer (število vozil, hitrost prometnega toka) dinamični simulacijski prometni model predlaga optimalne potovalne poti v primeru vseh omejitev in upravljavca opozarja na nastanek zastojev na prometnem omrežju.

Dinamični simulacijski model je izdelan tako, da na osnovi rezultatov makroskopskega 4-stopenjskega prometnega modela in na osnovi dejanskih prometnih podatkov (števci prometa, naprave za sledenje vozil, ipd.), dejanskega stanja prometnega omrežja (omejitve, zapore, nesreče) in vremenskih razmer (vnesenih kot dogodki) v realnem času simulirane prometne razmere:

  • za sedanje (trenutno) stanje,
  • za stanje v prihodnosti (do ene ure) glede na trenutne prometne razmere in
  • za različne scenarije odvijanja prometa kot pomoč pri odločitvah pri upravljanju s prometom v primeru predvidenih in izrednih dogodkov.

Zainteresirane potencialne ponudnike vabimo na predhodni strokovni dialog za predmetno javno naročilo v ponedeljek, 11.03.2024, ob 11.30 uri, v prostore Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP), Dragomelj 116, Domžale. Svojo udeležbo predhodno najavite na e-pošto (mzi.ncup@gov.si) najkasneje do 08.03.2024.

NCUP

Priloga:

  • povabilo
  • tehnične specifikacije za javno naročilo Nadgradnja in vzdrževanje dinamičnega simulacijskega prometnega modela za NCUP (pdf in word)