Konec leta 2022 smo v NCUP uspešno izvedli nadgradnjo in razširitev Platforme za upravljanje masovnih podatkov in Nacionalne točke dostopa do prometnih podatkov (www.nap.si) s podporo za novo generacijo standarda DATEXII tretje generacije.

Nova generacija standarda DATEXII v3.3, je sestavljena iz več delov (CEN/TS 16157-1:2018, 16157-2:2019, 16157-3:2018, 16157-4:2021, 16157-5:2020, 16157-7:2018, 16157-8:2020, 16157-9:2020).

V DATEXII v3.3 je prišlo do nekaj ključnih konceptualnih in tudi vsebinskih sprememb standarda, skladno s hitrim razvojem in transformacijo ITS storitev v zadnjem obdobju. DATEXII v3.3 uvaja jasno delitev med podatki in načinom izmenjave podatkov in zagotavlja medobratovalnost različnih profilov med seboj. Zahvaljujoč novim tehnologijam (UML2, XMI2.1) je verzija 3 tudi hitrejša in prijaznejša do končnih uporabnikov v primerjavi z verzijo 2.

Nova verzija standarda nudi modularno ogrodje za podporo dejanskim načinom uporabe z možnostjo prilagojenih profilov, ki vsebujejo le potrebne (izbrane) elemente, kar olajša dodajanje novih standardnih tipov vsebin v primerjavi s predhodno verzijo.

Poleg tega DATEXII v3.3 podpira različne metode za lokacijsko referenciranje (Alert-C, Linear referencing system, OpenLR, GML, TpegLoc), ki so bile prej na voljo le v obliki javnih ekstenzij, pri čemer niso bile podprte vse metode in tudi niso bile standardizirane.

V okviru projekta so bili tako izdelani DATEXII v3.3 profila za:

 • informacije, povezane z varnostjo v prometu;
 • potovalne čase;
 • prometne tokove;
 • polnilno infrastrukturo za vozila;
 • regulacijo prometa;
 • preusmerjanje prometnih tokov;
 • načrte za upravljanje s prometom;
 • parkirišča za statične in dinamične podatke;
 • vremenske postaje;
 • števce prometa;
 • nadzorne video kamere (profil je izdelan z ekstenzijo nivoja B, da podpre vse potrebne dodatne meta podatke o kamerah);
 • spremenljivo cestno signalizacijo (VMS – »variable message signalisation«) za statične in dinamične podatke;

Z DATEXII v3 je prvič na voljo tudi uraden TISA DATEXII SRTI (»Safety-Related Traffic Information«) profil ki temelji na »TISA DATEXII event list SRTI for the delegated regulation on the free provision of Safety Related Traffic Information«, ki je sedaj integriran v storitve nacionalne točke dostopa (NAP), s tem pa se zagotavlja tudi skladnost z Delegirano uredbo komisije EU št. 886/2013 o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s podatki in postopki za zagotavljanje informacij uporabnikom v zvezi z varnostjo v cestnem prometu.

podatki www.datex2.eu