Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.)
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
www.dars.si

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

Notranje organizacijska enota za upravljanje s prometom in obveščanje
Langusova ulica 4,1535 Ljubljana
https://www.ncup.si