Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.)
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
https://www.dars.si

for datasets: • Border delays (GeoJSON), • Border delays (JSON), • DARS vremenske postaje, • DARS Weather data, • Delo na cesti, • Delo na cesti (angleški GeoJSON), • Delo na cesti (angleški GeoRSS), • Delo na cesti (angleški JSON), • Delo na cesti (angleški RSS), • Delo na cesti (RDS-TMC), • Delo na cesti (slovenski GeoJSON), • Delo na cesti (slovenski GeoRSS), • Delo na cesti (slovenski JSON), • Delo na cesti (slovenski RSS), • Delo na cesti (TPEG), • Prometni dogodki, • Prometni dogodki (angleški GeoJSON), • Prometni dogodki (angleški GeoRSS), • Prometni dogodki (angleški JSON), • Prometni dogodki (angleški RSS), • Prometni dogodki (RDS-TMC), • Prometni dogodki (slovenski GeoJSON), • Prometni dogodki (slovenski GeoRSS), • Prometni dogodki (slovenski JSON), • Prometni dogodki (slovenski RSS), • Prometni dogodki (TPEG), • Prometni koledar (angleški RSS), • Prometni koledar (slovenski RSS), • Prometno poročilo (JSON), • Prometno poročilo (RSS), • Roadworks, • Roadworks (english GeoJSON), • Roadworks (english GeoRSS), • Roadworks (english JSON), • Roadworks (english RSS), • Roadworks (RDS-TMC), • Roadworks (slovene GeoJSON), • Roadworks (slovene GeoRSS), • Roadworks (slovene JSON), • Roadworks (slovene RSS), • Roadworks (TPEG), • Števci prometa, • Števci prometa (angleški GeoJSON), • Števci prometa (angleški GeoRSS), • Števci prometa (slovenski GeoJSON), • Števci prometa (slovenski GeoRSS), • Traffic counters, • Traffic counters (english GeoJSON), • Traffic counters (english GeoRSS), • Traffic counters (slovene GeoJSON), • Traffic counters (slovene GeoRSS), • Traffic forecast (english RSS), • Traffic forecast (slovene RSS), • Traffic incidents, • Traffic incidents (english GeoJSON), • Traffic incidents (english GeoRSS), • Traffic incidents (english JSON), • Traffic incidents (english RSS), • Traffic incidents (RDS-TMC), • Traffic incidents (slovene GeoJSON), • Traffic incidents (slovene GeoRSS), • Traffic incidents (slovene JSON), • Traffic incidents (slovene RSS), • Traffic incidents (TPEG), • Traffic report (JSON), • Traffic report (RSS), • Veter, • Veter (GeoJSON), • Veter (GeoRSS), • Wind, • Wind (GeoJSON), • Wind (GeoRSS), • Zastoji na meji (GeoJSON), • Zastoji na meji (JSON)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS d.d.), Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/