Prometni dogodki (angleški RSS)

Vzorec

 • Metapodatki

   • Datum metapodatkov:
   • 7/27/2021 10:57:12 AM +00:00
   • Jezik metapodatkov:
   • slv
  • Kontaktna točka
    • Ime:
    • NCUP
    • Ime organizacije:
    • NCUP
    • Naslov:
    • Dragomelj 116, 1230 Domžale
    • Opis:
    • Notranje organizacijska enota za upravljanje s prometom in obveščanje
    • Telefonska številka:
    • 01 478 85 10
 • Informacije o vsebini

   • Ime podatkovnega vira:
   • Prometni dogodki (angleški RSS)
   • Opis:
   • Prometni dogodki (angleški RSS)
   • Tip vira:
   • servis
   • Kategorija vira:
   • B-1
   • Podrobni EC Del. Reg. tip vira:
   • Kategorija servisa:
   • informacijski servis
   • Jezik vira:
   • eng
 • Časovne informacije

   • Začetek objavljanja:
   • 7/27/2021 10:41:00 AM +00:00
   • Zaključek objavljanja:
 • Transportni sistem

   • Pokriti načini transporta:
   • osebni - avtomobil osebni - tovorno vozilo
 • Odgovornosti

  • Izdajatelj
    • Ime:
    • DARS
    • Ime organizacije:
    • DARS
    • Naslov:
    • Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
    • Telefonska številka:
    • 03 426 40 71
  • Lastnik podatkov
    • Ime:
    • DARS
    • Ime organizacije:
    • DARS
    • Naslov:
    • Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
    • Telefonska številka:
    • 03 426 40 71
 • Pogoji uporabe

   • Pogodba ali licenca:
   • brez licence – brez dogovora
 • Informacije o dostopu

   • Podatkovi format - kodiranje:
   • UTF 8
   • Podatkovi format - sintaksa:
   • XML
   • Podatkovi format - shema:
   • drugo
   • Podatkovni format - objektni model:
   • drugo
   • Opis podatkovnega formata:
   • Protokol dostopa:
   • HTTP HTTPS
   • Metoda dostopa:
   • 'Pull' princip
 • Informacije o kvaliteti

   • Frekvenca posodabljanja:
   • Do 1 min
   • Ocena kakovosti:
   • N/A
   • Nacionalni organ za nadzor kvalitete:
   • N/A